Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Phúc

Ngày thành lập: 31-07-2015

Địa chỉ: Thôn 13 - Xã Thọ Diên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Hamlet 13, Tho Dien Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 2802300033
Điện thoại/ Fax:(024) 6646550
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thọ Xuân
Người đại diện Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 13-Xã Thọ Diên-Huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá
Delegate address Hamlet 13, Tho Dien Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Tổng Hợp Minh Phúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính