Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI 68
Mã số thuế:

2802618228

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quảng Phú , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 10, Quang Phu Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH XUÂN NAM TX
Mã số thuế:

2802611247

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Trường , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Xuan Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH DUY NGÀ
Mã số thuế:

2802612628

Địa chỉ: Thôn Long Linh Nội, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Long Linh Noi Hamlet, Tho Truong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Thọ Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH ND KHANG PHÁT
Mã số thuế:

2802590438

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Lâm , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Tho Lam Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp