Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Vân- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XD & DVTM THIÊN TÂN
Mã số thuế:

2802551301

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Quân, Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Minh Quan, Hamlet 5, Thieu Van Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/07/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Đạt Quang
Mã số thuế:

2802055952

 Điện thoại:

0962.592.313

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Văn Thoan, thôn 8 - Xã Thiệu Vân - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Van Thoan, Hamlet 8, Thieu Van Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-01-2014

Trường trung học cơ sở Thiệu Vân
Mã số thuế:

2801175742

 Điện thoại:

(0237) 3699101

Địa chỉ: Thôn 4- Xã Thiệu Vân - Xã Thiệu Vân - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Thieu Van Commune, Thieu Van Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-11-2008

Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Vân
Mã số thuế:

2801173248

Địa chỉ: Thiệu Vân - Xã Thiệu Vân - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Thieu Van, Thieu Van Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2008