Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thiệu Khánh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINASTAR
Mã số thuế:

2802613773

Địa chỉ: Nhà ông Lê Tuấn Anh, đội 6, Xã Thiệu Khánh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Tuan Anh, Hamlet 6, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Tm Hùng Cường
Mã số thuế:

2802578871

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty Cổ Phần Aat
Mã số thuế:

2802425593

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thiệm, thôn 4 - Xã Thiệu Khánh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Van Thiem, Hamlet 4, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-11-2016

Công Ty TNHH Máy Xây Dựng Tuấn Phát
Mã số thuế:

2802384499

 Điện thoại:

0979.953.289

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Thiệu Khánh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-02-2016

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Linh Giang Nam
Mã số thuế:

2801901296

Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Lan, đội 9 - Xã Thiệu Khánh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Le Thi Lan, Hamlet 9, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-10-2012