Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thịnh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG ĐẠI LỘC
Mã số thuế:

2802608854

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾN LỘC
Mã số thuế:

2802608808

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Top.apparel
Mã số thuế:

2802549101

Địa chỉ: Thôn Thịnh Hùng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thinh Hung Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Thiện
Mã số thuế:

2802547305

Địa chỉ: Thôn Thịnh Hùng, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thinh Hung Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Quỳnh Duy 81
Mã số thuế:

2802547217

Địa chỉ: Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tien Thinh Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-06-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THIÊN PHÚ
Mã số thuế:

2802534391

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/04/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI
Mã số thuế:

2802531979

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/03/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC HỢP
Mã số thuế:

2802529465

 Điện thoại:

0976.608.022

Địa chỉ: Xóm Thịnh Hùng, thôn 2, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Thinh Hung Hamlet, Hamlet 2, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/03/2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ NOSCO
Mã số thuế:

0102661802-002

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Truong Son Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/11/2017

1 2 3 4 5 Tiếp