Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Thắng- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Doanh nghiệp tư nhân Hải Thương
Mã số thuế:

2801172290

 Điện thoại:

0913.105.478

Địa chỉ: SN 233 Đường Hải Thượng Lãn Ông- Xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 233, Hai Thuong Lan Ong Street, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-11-2011

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Quang Minh
Mã số thuế:

2801436345

 Điện thoại:

(0237) 3951624

Địa chỉ: Lô 05 đường Nguyễn Phục, xóm 3, xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Lot 05, Nguyen Phuc Street, Hamlet 3, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-10-2009

Công ty CP xuất nhập khẩu thương mại Yên Tâm
Mã số thuế:

2801413838

 Điện thoại:

(0237) 3953324

Địa chỉ: Số 84 Hải Thượng Lãn ông, xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 84 Hai Thuong Lan Ong, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-07-2009

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Đạt
Mã số thuế:

2801406608

 Điện thoại:

(0237) 3954868

Địa chỉ: SN 374 Hải Thượng Lãn ông, xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 374 Hai Thuong Lan Ong, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-06-2009

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh sản xuất và xây lắp đá Nhật Minh
Mã số thuế:

2801393437

 Điện thoại:

(0237) 3982100

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Lung, xóm 7, xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Lung, Hamlet 7, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-06-2009

Công ty TNHH khai khoáng Thanh Hoá
Mã số thuế:

2801321520

 Điện thoại:

(0237) 3953791

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Khắc Ninh, xóm 4, Vệ Yên, Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Khac Ninh, Hamlet 4, Ve Yen, Quang Thang, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-03-2009

Công ty TNHH một thành viên vệ sinh công nghiệp nhà sạch - Đô Thị
Mã số thuế:

2801056216

 Điện thoại:

(0237) 952036

Địa chỉ: Xóm 4 Yên Vệ - Xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 4 Yen Ve Hamlet, Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác (Other personal support services)

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-07-2007

Trại giống cây trồng Quảng Thắng
Mã số thuế:

2800783755-003

 Điện thoại:

(0237) 3852768

Địa chỉ: Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Thang, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-04-2006

Ban quản lý dự án quỹ toàn cầu- phòng chống sốt rét
Mã số thuế:

2800824232

 Điện thoại:

(0237) 951055

Địa chỉ: 472- Hải Thượng Lãn ông- Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 472, Hai Thuong Lan Ong, Quang Thang, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-11-2004

UBND Xã Quảng Thắng
Mã số thuế:

2800773154

 Điện thoại:

(0237) 950137

Địa chỉ: Xã Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Thang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-11-2003