Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Phú- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV KHẮC TUÂN
Mã số thuế:

2802581930

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/11/2018

Công Ty TNHH Thành Đạt Fasion
Mã số thuế:

2802581507

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty Cổ Phần Gỗ Nhập Khẩu Tiến Thành
Mã số thuế:

2802491187

Địa chỉ: Thôn 6 Quốc lộ 47, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Highway 47, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-11-2017

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Cầu Đường Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802371549

 Điện thoại:

0912.515.804

Địa chỉ: Khu tái định cư, thôn 4 - Xã Quảng Phú - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Khu Tai Dinh Cu, Hamlet 4, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-01-2016