Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Hưng- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công ty liên doanh ENERGO IPT S.R.O Việt Nam
Mã số thuế:

2801431178

 Điện thoại:

(0237) 3914607

Địa chỉ: Lô C4, khu Công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Lot C4, Le Mon Industrial Zone, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-09-2009

Thanh tra sở giao thông vận tải Tỉnh Thanh Hoá
Mã số thuế:

2801428658

 Điện thoại:

(0237) 3913651

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-09-2009

CN chiết nạp và KD Gas VICENGAS- Tổng cty CP XD đầu tư phát triển đô thị
Mã số thuế:

2800220625-008

 Điện thoại:

(0237) 3853818

Địa chỉ: Lô C, khu CN Lễ Môn, xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Lot C, Le Mon Industrial Zone, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-08-2009

Công ty TNHH một thành viên Anh Tuấn Linh
Mã số thuế:

2801397248

 Điện thoại:

(0237) 3910781

Địa chỉ: Số 120 đường Bạch Đằng, xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 120, Bach Dang Street, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-06-2009

Xưởng sản xuất công ty cổ phần tin học thiết bị giáo dục TVT
Mã số thuế:

2800725785-003

 Điện thoại:

(0237) 3756954

Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2009

Trường trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hoá
Mã số thuế:

2801293506

 Điện thoại:

(0237) 3914477

Địa chỉ: Số 125 B Lê Lai - Xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 125 B Le Lai, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-03-2009

Trường tiểu học Quảng Hưng
Mã số thuế:

2801226436

Địa chỉ: Xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2008

Hợp Tác Xã Dịch vụ điện năng Quảng Hưng 1
Mã số thuế:

2801169890

 Điện thoại:

(0237) 3911402

Địa chỉ: Thôn 2- Xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-09-2008

UBND xã Quảng Hưng
Mã số thuế:

2800773122

 Điện thoại:

(0237) 910238

Địa chỉ: Xã Quảng Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quang Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-11-2003