Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Đông- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K&C VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Mã số thuế:

0107661771-001

Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Đông Quang 1, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dai Lo Vo Nguyen Giap, Dong Quang 1, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/11/2017

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT ANH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Mã số thuế:

0107637063-003

 Điện thoại:

(0239) 7432243

Địa chỉ: SN 18, Km 6 Quốc lộ 47, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 18, KM 6, Highway 47, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31/10/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ HÙNG CÔNG
Mã số thuế:

2802483228

 Điện thoại:

0913.633.786

Địa chỉ: Thôn Đông Vũ, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dong Vu Hamlet, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/09/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG 68
Mã số thuế:

2802466293

 Điện thoại:

0989.159.681

Địa chỉ: Lô A40, MBQH 8192, thôn Đông Nghĩa, Xã Quảng Đông , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot A40, MBQH 8192, Dong Nghia Hamlet, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/06/2017

Công Ty TNHH Kyna
Mã số thuế:

2802424399

Địa chỉ: Đông Quang 2 - Xã Quảng Đông - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Quang 2, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-10-2016

CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO TÙNG
Mã số thuế:

2802422377

 Điện thoại:

0982.770.900

Địa chỉ: Thôn Đông Quang 2, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Dong Quang 2 Hamlet, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/10/2016

CHI NHÁNH SẢN XUẤT SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỢI LỘC - QĐ
Mã số thuế:

2802411255-002

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Hamlet 10, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/08/2016

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn Quảng Đông
Mã số thuế:

2802409094

Địa chỉ: Đội 2 - Xã Quảng Đông - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Quang Dong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-06-2016