Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Cát- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Tm & Dv Bắc Trang
Mã số thuế:

2802575616

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Quang Cat Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-11-2018