Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Quang- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH SỸ NĂM
Mã số thuế:

2802575581

Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nguyet Vien 2 Hamlet, Hoang Quang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/11/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN VIỆT TẠI THANH HÓA
Mã số thuế:

0106561830-001

Địa chỉ: Lô B20, MBQH 2591, khu tái định cư xóm 6, Xã Hoằng Quang , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot B20, Mbqh 2591, Khu Tai Dinh Cu, Hamlet 6, Hoang Quang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/12/2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Dầu Khí Phục Hưng
Mã số thuế:

2801544439

 Điện thoại:

0904.502.113

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Tuấn, Thôn 8 - Xã Hoằng Quang - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Huu Tuan, Hamlet 8, Hoang Quang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-04-2010