Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Lý- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH HUY TÂN 86
Mã số thuế:

2802571442

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hoằng Lý , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THẮNG THANH HÓA
Mã số thuế:

2802403857

 Điện thoại:

(0237) 3749888

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/05/2016

Công Ty TNHH Kinh Doanh Chất Đốt Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802005662

 Điện thoại:

0915.302.959

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-12-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kinh Doanh Cảng Thanh Hóa
Mã số thuế:

2801950543

 Điện thoại:

0913.269.265

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 2, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-04-2013

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp & điện năng xã Hoằng Lý thành phố thanh hóa
Mã số thuế:

2801567700

 Điện thoại:

(0237) 2244310

Địa chỉ: Văn phòng hợp tác xã khu công sở ủy ban nhân dân - Xã Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Van Phong Hop Tac, Khu Cong So Uy Ban Nhan Dan Commune, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-06-2010

Công Ty Cổ Phần Autocenter Thanh Hoá
Mã số thuế:

2801532779

 Điện thoại:

(0237) 3647666

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Xã Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: 1a Highway, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (Sale, repair of automobiles, motors, motorbikes and other motor vehicles )

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-03-2010

Trạm giới thiệu sản phẩm - Giữ xe ô tô
Mã số thuế:

2800657630-003

 Điện thoại:

(0237) 3852661

Địa chỉ: Xã Hoằng Lý - Xã Hoằng Lý - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Ly Commune, Hoang Ly Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-09-2004