Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Long- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thời Đại Star
Mã số thuế:

2802399368

Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long - Xã Hoằng Long - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Va Do Thi Hoang Long Industrial Zone, Hoang Long Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-04-2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Thanh Tùng
Mã số thuế:

2802301580

 Điện thoại:

0943.489.589

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Hoằng Long - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hamlet 1, Hoang Long Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-08-2015