Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Đại- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG CHÍNH
Mã số thuế:

2802574179

Địa chỉ: Thôn HaÊnh Phuc, Xã Hoằng Đại , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Haenh Phuc Hamlet, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÒA LƯƠNG
Mã số thuế:

2802574411

Địa chỉ: Thôn HaÊnh Phuc, Xã Hoằng Đại , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Haenh Phuc Hamlet, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/11/2018

Công Ty TNHH Tuyết Hồng Hà
Mã số thuế:

2801957193

 Điện thoại:

0913.116.353

Địa chỉ: Nhà ông Lê Hữu Bình, thôn 7 - Xã Hoằng Đại - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Huu Binh, Hamlet 7, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-05-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Minh Đức
Mã số thuế:

2801904917

Địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Đức, Thôn Hạnh Phúc - Xã Hoằng Đại - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Minh Duc, Hanh Phuc Hamlet, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2012

UBND xã Hoằng Đại
Mã số thuế:

2801411012

Địa chỉ: Xã Hoằng Đại - Xã Hoằng Đại - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Dai Commune, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-07-2009

Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Minh
Mã số thuế:

2801162461

 Điện thoại:

0912.602.347

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Nang, xóm Cát Lợi - Xã Hoằng Đại - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Van Nang, Cat Loi Hamlet, Hoang Dai Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-07-2008