Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Anh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Tm Tiến Tuyết
Mã số thuế:

2802590371

Địa chỉ: Thôn Quan Nội 5, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quan Noi 5 Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH HUÂN NHÀN
Mã số thuế:

2802516064

Địa chỉ: Thôn Nhữ Xá 1, Xã Hoằng Anh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nhu Xa 1 Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/12/2017

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Anh
Mã số thuế:

2802301206

 Điện thoại:

0985.879.989

Địa chỉ: Thôn Nhữ Xá - Xã Hoằng Anh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nhu Xa Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-08-2015

Công Ty TNHH Taxi Trường An
Mã số thuế:

2802280605

 Điện thoại:

(0237) 8845775

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Tỏa, Đội 4 - Xã Hoằng Anh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Thanh Toa, Hamlet 4, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-04-2015

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đạt Phát
Mã số thuế:

2802059516

 Điện thoại:

(0237) 3949525

Địa chỉ: Thôn Quan Nội 2 - Xã Hoằng Anh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Quan Noi 2 Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-01-2014

UBND xã Hoằng Anh
Mã số thuế:

2801410957

Địa chỉ: Xã Hoằng Anh - TP Thanh Hóa - Xã Hoằng Anh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoang Anh Commune, Thanh Hoa Town, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-07-2009

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Bộ
Mã số thuế:

2801192106

 Điện thoại:

0982.629.763

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chiến, đội 9 - Xã Hoằng Anh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Le Van Chien, Hamlet 9, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-11-2008