Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Vinh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH LAM PHÚ 36
Mã số thuế:

2802575246

Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dong Cao Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Chung Thủy 36
Mã số thuế:

2802575535

Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Cao Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-11-2018

Công Ty TNHH Huy Hằng 36
Mã số thuế:

2802575408

Địa chỉ: Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Cao Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH LÊ CHIẾN
Mã số thuế:

2802575038

Địa chỉ: Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Da Sy Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/11/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dvtm Đông Hồ
Mã số thuế:

2802279448

 Điện thoại:

0977.037.556

Địa chỉ: Thôn Đồng Cao - Xã Đông Vinh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Cao Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-04-2015

Chi Nhánh Số 1 Công Ty TNHH Tuyết Lý
Mã số thuế:

2800584076-001

 Điện thoại:

(0237) 3820368

Địa chỉ: Thôn Đồng Cao - Xã Đông Vinh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Cao Hamlet, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-12-2012

UBND xã Đông Vinh
Mã số thuế:

2801256310

 Điện thoại:

(0237) 3982737

Địa chỉ: Văn Khê - Đông Vinh TP.Thanh Hóa - Xã Đông Vinh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Van Khe, Dong Vinh TP.Thanh Hoa, Dong Vinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-12-2008