Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Tân- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ACG TRƯỜNG SINH
Mã số thuế:

2802608646

Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Tan Loi Hamlet, Dong Tan Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ÂN THI
Mã số thuế:

2802577356

Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Tan Cong Hamlet, Dong Tan Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/11/2018

Công Ty TNHH Dvtm Tín Việt
Mã số thuế:

2802546076

Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tan Loi Hamlet, Dong Tan Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-06-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thành An Đông Tân
Mã số thuế:

2802532242

Địa chỉ: Quốc lộ 45 mới + cũ, thôn Tân Dân, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 45 Moi + Cu Highway, Tan Dan Hamlet, Dong Tan Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-03-2018

1 2 3 4 Tiếp