Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lĩnh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG VANG
Mã số thuế:

2802899924

Địa chỉ: Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Son Hamlet, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/11/2020

1 2 3 4 Tiếp