Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lĩnh- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ HỢI
Mã số thuế:

2802572069

Địa chỉ: Núi 1 thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nui 1, Dong Hamlet, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Hồng Thanh Việt
Mã số thuế:

2802543886

Địa chỉ: Lô 06, Cụm làng nghề xã Đông Lĩnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 06, Cum, Nghe Village, Dong Linh Commune, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-06-2018

CÔNG TY TNHH YOUNG HAN
Mã số thuế:

2802485987

Địa chỉ: Lô 75 Khu A, Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga (giai đ, Xã Đông Lĩnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 75 Khu A, Dinh Huong - Tay Bac Ga (Giai D Industrial Zone, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/10/2017

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Nguyên Môi Trường Bắc Nam
Mã số thuế:

2802450769

Địa chỉ: Lô 167, khu Đồng Chộp, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 167, Khu Dong Chop, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-03-2017

Công Ty TNHH Điện Chiếu Sáng Quang Minh
Mã số thuế:

2802446353

Địa chỉ: Lô 76-85 đất thuộc khu A, khu công nghiệp Đình Hương- Tây Bắc Ga (Giai đoạn 2), Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 76-85 Dat Thuoc Khu A, Dinh Huong- Tay Bac Ga (Giai Doan 2 Industrial Zone, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng (Producing electric [light] illuminators)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-02-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ THIÊN HẢI
Mã số thuế:

2802407770

 Điện thoại:

0941.258.383

Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Moi Hamlet, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/06/2016

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Đông á
Mã số thuế:

2802381949

 Điện thoại:

(024) 6510263

Địa chỉ: Thôn Sơn - Xã Đông Lĩnh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Son Hamlet, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-01-2016

Công Ty Cổ Phần Ld Nhất Nhất Việt
Mã số thuế:

2802201233

 Điện thoại:

(0237) 3694678

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Lĩnh - Xã Đông Lĩnh - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Dong Linh Industrial Zone, Dong Linh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Producing other means of transport and transport components not classified in any category )

Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-10-2014