Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hương- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công ty TNHH Tấn Lộc
Mã số thuế:

2800862608

Địa chỉ: Lê Tất Sự Thôn Bào Ngoại - Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Le Tat Su, Bao Ngoai Hamlet, Dong Huong, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-09-2005

Công ty TNHH ALOHA
Mã số thuế:

2801151780

 Điện thoại:

(0237) 3714421

Địa chỉ: Số 48 Khu liên kết Bào Ngoại - Xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 48 Khu Lien Ket Bao Ngoai, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-05-2008

Phân xưởng cơ khí 5T
Mã số thuế:

2801072313-001

 Điện thoại:

(0237) 210244

Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Hoa Binh Hamlet, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-08-2009

Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tiến Thành
Mã số thuế:

2801418360

 Điện thoại:

0915.951.474

Địa chỉ: SN 62/58 khối 1, xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 62/58 Khoi 1, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-08-2009

Công ty TNHH cơ khí Hoàng Lâm
Mã số thuế:

2801411799

Địa chỉ: Số 58 Lê Lai, Xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 58 Le Lai, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (Producing other metallic products; metal treating and processing services )

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-07-2009

Công ty TNHH An Phú Thành
Mã số thuế:

2801364524

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc, thôn Hòa Bình, xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Ngoc, Hoa Binh Hamlet, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-05-2009

Công ty TNHH thương mại và du lịch Sao Mai
Mã số thuế:

2801297758

 Điện thoại:

(0237) 3727196

Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Tĩnh, Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 62 Nguyen Tinh, Dong Huong, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch (Operation of travel agencies, tour business)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-03-2009

Kho bạc Nhà nước Tỉnh Thanh Hoá
Mã số thuế:

2801212553

Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nam Dai Lo Le Loi, Dong Huong, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-12-2008

Công ty TNHH một thành viên công nghệ truyền thông VIETTEL - Mai Linh
Mã số thuế:

2801078989

Địa chỉ: Nam Đại lộ Lê Lợi - Xã Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Nam Dai Lo Le Loi, Dong Huong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-11-2007