Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hưng- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LỢI HUY
Mã số thuế:

2802532531

Địa chỉ: Thôn Thắng Sơn, Xã Đông Hưng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Thang Son Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/03/2018

Công Ty TNHH Long Giang Sky
Mã số thuế:

2802531390

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thủy, xóm Quang, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ba Nguyen Thi Thuy, Quang Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-03-2018

Công Ty TNHH Khai Thác Và Sản Xuất Vlxd Thành Đạt
Mã số thuế:

2802449756

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Thành - Thôn Nam Hưng, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Thanh, Nam Hung Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-03-2017

Công Ty TNHH Vy Vi Duy
Mã số thuế:

2802447205

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Thành, đội 5, xóm Quang, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Nha Ong Vu Van Thanh, Hamlet 5, Quang Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-03-2017

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 368
Mã số thuế:

2802245752-001

 Điện thoại:

0949756886

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vức, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Vuc Industrial Zone, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/12/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HÙNG HƯƠNG
Mã số thuế:

2802403092

 Điện thoại:

0912.947.212

Địa chỉ: Thôn Quang, Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: Quang Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/05/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Đá Và Thương Mại Nguyên Phát
Mã số thuế:

2802297038

 Điện thoại:

0912.037.180

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Vức Xóm Nam Hưng - Xã Đông Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe Vuc Village, Nam Hung Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-06-2015

Công Ty TNHH Khoáng Sản Quân Phong
Mã số thuế:

2802295471

 Điện thoại:

0904.339.257

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vức, thôn Nam Hưng - Xã Đông Hưng - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: Vuc Industrial Zone, Nam Hung Hamlet, Dong Hung Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-06-2015