Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trường Thi- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHICO
Mã số thuế:

2802572534

Địa chỉ: Số nhà 60 Chu Văn An, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 60 Chu Van An, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH THANH DUNG SPA
Mã số thuế:

2802567439

Địa chỉ: Số 11 Bến Than, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 11 Ben Than, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04/10/2018

CÔNG TY TNHH THANH HIỀN TKS
Mã số thuế:

2802564389

Địa chỉ: SN 28 Lương Ngọc Quyến, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 28 Luong Ngoc Quyen, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/09/2018

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC TÀI
Mã số thuế:

2802564702

Địa chỉ: Số nhà 72 đường Lê Hoàn, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 72, Le Hoan Street, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THU HƯỜNG 666
Mã số thuế:

2802564734

Địa chỉ: Số nhà 08 Phạm Hồng Thái, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 08 Pham Hong Thai, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH THỦY THÁI SƠN
Mã số thuế:

2802564759

Địa chỉ: Lô 05, chợ Trường Thi, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 05, Cho Truong Thi, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/09/2018

CÔNG TY TNHH 1TV ANH NGUYỄN 36
Mã số thuế:

2802564491

Địa chỉ: Số nhà 19 Đoàn Thị Điểm, Phường Trường Thi , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 19 Doan Thi Diem, Truong Thi Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp