Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Sơn- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thắng Lợi
Mã số thuế:

2802429421

Địa chỉ: Số 04, Hạc Thành, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 04, Hac Thanh, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-12-2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hợp Anh
Mã số thuế:

2802428530

Địa chỉ: SN 03, Phạm Ngọc Thạch , phố Phan Huy Chú, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 03, Pham Ngoc Thach, Phan Huy Chu Street, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-12-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bình Dương
Mã số thuế:

2802425723

Địa chỉ: SN 42, đường Hạc Thành - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 42, Hac Thanh Street, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-11-2016

Công Ty Cổ Phần Xe Hồng Văn Hóa Đọc
Mã số thuế:

2802424688

Địa chỉ: Số nhà 98, đường Phan Bội Châu - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 98, Phan Boi Chau Street, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-11-2016

Công Ty Cổ Phần Tm&dv Arama
Mã số thuế:

2802424448

Địa chỉ: SN 24, Phạm Ngọc Thạch - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá
Address: No 24, Pham Ngoc Thach, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-10-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK AN PHÁT THANH HÓA
Mã số thuế:

2802423839

Địa chỉ: SN 17 đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 17, Duong Dinh Nghe Street, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/10/2016

CÔNG TY TNHH SX&TM HUYỀN THÁI
Mã số thuế:

2802418596

 Điện thoại:

0985.660.883

Địa chỉ: Số 28, Trần Huy Liệu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 28, Tran Huy Lieu, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/09/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢN LÝ & THANH LÝ TÀI SẢN HLC
Mã số thuế:

2802408799

 Điện thoại:

(0237) 3724994

Địa chỉ: Số 58/61 Triệu Quốc Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Address: No 58/61 Trieu Quoc Dat, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/06/2016