Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHIVU THANH HÓA

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Lô 47MBQH 1636, Phường Phú Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 47MBQH 1636, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 2802576112
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá
Người đại diện Tần Thị Hương
Địa chỉ N.Đ.diện Lô 47 MBQH 1636, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
Delegate address Lot 47 MBQH 1636, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Tnhh Chivu Thanh Hóa

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính