Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ngọc Trạo- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Vượng Phát 68
Mã số thuế:

2802575479

Địa chỉ: Ki ốt số 04, Công ty Than, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ki Ot So 04, Cong Ty Than, Nguyen Van Troi Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07-11-2018

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Phát Triển Hạ Tầng Việt Nam
Mã số thuế:

2802573922

Địa chỉ: Số nhà 11B đường Ngô Văn Sở, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 11b, Ngo Van So Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH HÓA
Mã số thuế:

2802572439

Địa chỉ: 22/01, đường 2 - Trần Quang Diệu, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 22/01, 2 - Tran Quang Dieu Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG LÊ 144
Mã số thuế:

2802571509

Địa chỉ: SN 74A, phố Thôi Hữu, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 74a, Thoi Huu Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH DUY KHÁNH 120
Mã số thuế:

2802571587

Địa chỉ: Số 120 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 120 Nguyen Van Troi, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH TUẤN LUXURY
Mã số thuế:

2802571474

Địa chỉ: Số 115 Thôi Hữu, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 115 Thoi Huu, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ
Mã số thuế:

2802567929

Địa chỉ: Số nhà 02 đường Ngô Văn Sở, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 02, Ngo Van So Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

2802565537

Địa chỉ: Ki ốt 06 Công ty kinh doanh than Thanh Hóa, số 75 đường Quan, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Ki Ot 06 Cong Ty Kinh Doanh Than Thanh Hoa, No 75, Quan Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/09/2018

CÔNG TY TNHH QUÝ VIỆT NGỌC TRẠO
Mã số thuế:

2802564903

Địa chỉ: SN 15, đường 1, Hồ Nguyên Trừng, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 15, Street 1, Ho Nguyen Trung, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY TNHH TMDV TUẤN THỦY
Mã số thuế:

2802558755

Địa chỉ: SN 12/24, đường 3 Trần Quang Diệu, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 12/24, 3 Tran Quang Dieu Street, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp