Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thảo Liên

Ngày thành lập: 14-10-2019

Địa chỉ: SN 30 Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 30 Tong Duy Tan, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Mã số thuế 2802801657
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thanh Hoá
Người đại diện Nguyễn Thị Liên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Lâm Sản Thảo Liên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính