Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TCI
Mã số thuế:

2802584667

Địa chỉ: Số 63 Minh Khai, Phường Lam Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 63 Minh Khai, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đại Dương Th
Mã số thuế:

2802577959

Địa chỉ: Số nhà 01/11 phố Lê Vãn, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 01/11, Le Van Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Và Tổng Hợp Hiệp Trang
Mã số thuế:

2802575020

Địa chỉ: Số nhà 172 phố Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 172, Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV DVTM VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HẠNH THUYÊN
Mã số thuế:

2802574362

Địa chỉ: Số nhà 75 phố Trần Phú, Phường Lam Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 75, Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp