Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hàm Rồng- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI BÌNH
Mã số thuế:

2802614463

Địa chỉ: Lô 49 MB 2185 đường Thành Thái, khu phố Tân Long 1, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 49 MB 2185, Thanh Thai Street, Tan Long 1 Quarter, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐẠI PHÁT
Mã số thuế:

2802612466

Địa chỉ: Khu nhà thuyền Hồ Kim Quy, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Khu Nha Thuyen Ho Kim Quy, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU HR
Mã số thuế:

2802505866

Địa chỉ: 253A Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 253a Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

CÔNG TY TNHH CHÍ KHƯƠNG LÊ
Mã số thuế:

2802505873

Địa chỉ: 32/122 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 32/122 Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

CÔNG TY TNHH MAI VĂN MINH 236
Mã số thuế:

2802505859

Địa chỉ: 11 Đình Hương, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 11 Dinh Huong, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

CÔNG TY TNHH HÀ HOÀNG 36
Mã số thuế:

2802505880

Địa chỉ: Tẩng 1, 90 Đông Sơn, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Tang 1, 90 Dong Son, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

CÔNG TY TNHH SÀNH MAI LÊ
Mã số thuế:

2802505009

Địa chỉ: Số 120 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 120 Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH HR
Mã số thuế:

2802505464

Địa chỉ: Số 269 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 269 Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY TNHH NGA LÊ HÀM RỒNG
Mã số thuế:

2802505545

Địa chỉ: Số 11/291 Thanh Long, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 11/291 Thanh Long, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY TNHH NGỌC ANH 2368
Mã số thuế:

2802505432

Địa chỉ: Số 72 Đông Quang, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 72 Dong Quang, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY TNHH HỒNG LINH LÊ 236
Mã số thuế:

2802505425

Địa chỉ: Số 03/17 Thành Thái, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 03/17 Thanh Thai, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp