Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hàm Rồng- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG ANH GROUP
Mã số thuế:

2802852323

Địa chỉ: SN 90 Đường Bà Triệu, Phố Hương Long, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 90, Ba Trieu Street, Huong Long Street, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10/06/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Thái Hòa
Mã số thuế:

2802822142

 Điện thoại:

0913533758

Địa chỉ: Số nhà 05/205 đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 05/205, Ba Trieu Street, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Vận Tải Minh Khuê
Mã số thuế:

2802798852

 Điện thoại:

0986267007

Địa chỉ: Số 18 đường Thành Thái, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 18, Thanh Thai Street, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-09-2019

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI BÌNH
Mã số thuế:

2802614463

Địa chỉ: Lô 49 MB 2185 đường Thành Thái, khu phố Tân Long 1, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 49 MB 2185, Thanh Thai Street, Tan Long 1 Quarter, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU HR
Mã số thuế:

2802505866

Địa chỉ: 253A Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 253a Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

CÔNG TY TNHH CHÍ KHƯƠNG LÊ
Mã số thuế:

2802505873

Địa chỉ: 32/122 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 32/122 Ba Trieu, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp