Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đông Vệ- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Việt Nam
Mã số thuế:

2802749446

Địa chỉ: BT1 Khu FLC Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: BT1 Khu FLC Quang Trung 3, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-07-2019

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Dụng Cụ Thể Thao Vietnam Thai Land
Mã số thuế:

2802749157

Địa chỉ: BT1, MBQH 20429, Khu FLC Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: BT1, MBQH 20429, Khu FLC Quang Trung 3, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư, Tư Vấn Và Xây Dựng Thanh Sơn
Mã số thuế:

2802685577

Địa chỉ: Số 134B Đường Lương Hữu Khánh, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 134B, Luong Huu Khanh Street, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp An Lâm
Mã số thuế:

2802651634

Địa chỉ: Lô 05 Trịnh Khả, Mặt Bằng 1413, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 05 Trinh Kha, Mat Bang 1413, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư An Khang
Mã số thuế:

2802643866

Địa chỉ: Lô 259 Đường Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 259, Lac Long Quan Street, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lam Kinh
Mã số thuế:

2802632818

Địa chỉ: Lô 89 MBQH 90, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 89 MBQH 90, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ttc
Mã số thuế:

2802576176

Địa chỉ: Ki ốt 09, Chung cư C5, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ki Ot 09, Chung Cu C5, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp