Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Hoạch- Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH NGỌC SƠN
Mã số thuế:

2802609618

Địa chỉ: SN 16 LK4, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 16 Lk4, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mã số thuế:

2802606173

Địa chỉ: Lô 38, LK11, khu đô thị Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 38, Lk11, Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT - AP
Mã số thuế:

2802592298

Địa chỉ: Số nhà 83 phố Tây Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 83, Tay Son Street, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC AN PHÚ
Mã số thuế:

2802577331

Địa chỉ: 30 BT11 khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 30 Bt11, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/11/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phát Thành
Mã số thuế:

2802574926

Địa chỉ: Lô 14 liền kề 19, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 14 Lien Ke 19, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐT XÂY DỰNG AN KHÁNH
Mã số thuế:

2802572037

Địa chỉ: 02 LK17 - Khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 02 Lk17, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Nghi Sơn 368
Mã số thuế:

2802554944

Địa chỉ: Số nhà 18LK2 khu đô thị Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 18lk2, Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30-07-2018

Công Ty Cổ Phần Chợ Đầu Mối Phía Tây Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802547961

Địa chỉ: Số 136 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 136 Cao Son, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-06-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERROOF - MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

2802545650

Địa chỉ: Lô 22, LK6, khu Đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 22, Lk6, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Trang
Mã số thuế:

2802532852

Địa chỉ: 17 liền kề 4, khu đô thị Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 17 Lien Ke 4, Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Quang Minh
Mã số thuế:

2802531295

Địa chỉ: Lô 26, LK16, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 26, Lk16, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16-03-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bđs Lam Sơn
Mã số thuế:

2802531168

Địa chỉ: Số 44 liền kề 21, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 44 Lien Ke 21, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-03-2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THANH HOA
Mã số thuế:

2802526263

 Điện thoại:

0912.424.113

Địa chỉ: Lô 31 - LK 13, Khu Đô Thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 31 - Lk 13, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp