Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH TT
Mã số thuế:

2802578649

Địa chỉ: Số nhà 01/01 đường Tản Đà 1, Phường Đông Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 01/01, Tan Da 1 Street, Dong Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Hùng Cường
Mã số thuế:

2802578871

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Thieu Khanh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LÊ THẢO PHƯƠNG - TP
Mã số thuế:

2802579057

Địa chỉ: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Va Do Thi Hoang Long Industrial Zone, Tao Xuyen Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đại Dương Th
Mã số thuế:

2802577959

Địa chỉ: Số nhà 01/11 phố Lê Vãn, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 01/11, Le Van Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-11-2018

CÔNG TY TNHH DV - TM - TH ĐQT 3269
Mã số thuế:

2802577684

Địa chỉ: Phố 2, Phường Quảng Hưng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Street 2, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC AN PHÚ
Mã số thuế:

2802577331

Địa chỉ: 30 BT11 khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 30 Bt11, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/11/2018