Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Thương Mại Lê Hồng
Mã số thuế:

2802580327

Địa chỉ: SN 02/15/430 đường Đồng Lễ, phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 02/15/430, Dong Le Street, Dong Le Street, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2018

Công Ty TNHH Cơ Khí Luân Nguyễn
Mã số thuế:

2802580246

Địa chỉ: Phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Le Street, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NGA NGUYỄN
Mã số thuế:

2802580197

Địa chỉ: SN 15/37/65 đường Đồng Lễ, phố Đồng Lễ, Phường Đông Hải , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 15/37/65, Dong Le Street, Dong Le Street, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/11/2018

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN AN NINH Y TẾ KHU VỰC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG TỈNH THANH HÓA
Mã số thuế:

2802580119

Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn ông, Phường Quảng Thắng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 474 Hai Thuong Lan Ong, Quang Thang Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) (State administration in health, education, culture and other social services (excluding compulsory social security) )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Luxury Ac
Mã số thuế:

2802580006

Địa chỉ: SN 3/54, đường Phan Bội Châu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 3/54, Phan Boi Chau Street, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH TM_TẤN PHÁT
Mã số thuế:

2802579762

Địa chỉ: Phố I, Phường Quảng Hưng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: I Street, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH NGỌC SƠN VT
Mã số thuế:

2802579113

Địa chỉ: Số 63 Lê Lai, Phường Đông Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 63 Le Lai, Dong Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN MY CLEAR
Mã số thuế:

2802579138

Địa chỉ: Phố 7, Đại lộ Đông Tây, Phường Quảng Thắng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Street 7, Dai Lo Dong Tay, Quang Thang Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢN HIỀN TH
Mã số thuế:

2802578952

Địa chỉ: SN 10/122, đường Ngọc Mai, Phường Quảng Thành , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 10/122, Ngoc Mai Street, Quang Thanh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018