Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV KHẮC TUÂN
Mã số thuế:

2802581930

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Phú , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Hamlet 3, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/11/2018

Công Ty TNHH Thành Đạt Fasion
Mã số thuế:

2802581507

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Quang Phu Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-11-2018

CÔNG TY TNHH LH - HÙNG BẢO
Mã số thuế:

2802581063

Địa chỉ: Phố 1, Phường Quảng Hưng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Street 1, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH SỸ THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

2802581070

Địa chỉ: Phố 1 Đường Nguyễn Thị Định, Phường Quảng Hưng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Street 1, Nguyen Thi Dinh Street, Quang Hung Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV DVTM VÀ TỔNG HỢP CHUNG BÉO
Mã số thuế:

2802580905

Địa chỉ: SN 99, Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 99, Dai Lo Le Loi, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22/11/2018