Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất Defu
Mã số thuế:

2802594538

Địa chỉ: Số 25, Khu biệt thự Đồng Lễ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 25, Khu, Dong Le Villa, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-12-2018

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT - AP
Mã số thuế:

2802592298

Địa chỉ: Số nhà 83 phố Tây Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 83, Tay Son Street, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIỐNG CÂY TRỒNG PHƯỢNG LAN
Mã số thuế:

2802590910

Địa chỉ: Lô 211, MBQH 2072, chợ Đầu mối Đông Hương, Phường Đông Hương , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 211, Mbqh 2072, Cho Dau Moi Dong Huong, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm (Multiply and care for perennial seedlings)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Tm Tiến Tuyết
Mã số thuế:

2802590371

Địa chỉ: Thôn Quan Nội 5, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Quan Noi 5 Hamlet, Hoang Anh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Thuận An
Mã số thuế:

2802590205

Địa chỉ: Phòng 1401 CC H2 Phú Sơn , Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Zoom 1401 Cc H2 Phu Son, Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Việt Bắc
Mã số thuế:

2802588446

Địa chỉ: SN 155 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 155 Bao Ngoai, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-12-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Mht Việt Nam
Mã số thuế:

2802586167

Địa chỉ: Số 565 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 565 Ba Trieu, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-12-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Hùng Cường
Mã số thuế:

2802585371

Địa chỉ: Số nhà 28 Lê Hoàn, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 28 Le Hoan, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-12-2018