Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT-PT TRƯỜNG XUÂN
Mã số thuế:

2802609551

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Ba Đình , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dau Khi Building, No 38a Dai Lo Le Loi, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH NGỌC SƠN
Mã số thuế:

2802609618

Địa chỉ: SN 16 LK4, khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 16 Lk4, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN BLUE STONE
Mã số thuế:

2802608653

Địa chỉ: Số 251 đường Lý Thái Tông, Phường Đông Thọ , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 251, Ly Thai Tong Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG ĐẠI LỘC
Mã số thuế:

2802608854

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT - CT THANH HÓA
Mã số thuế:

2802609103

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dai Lo Le Loi, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CT THANH HÓA
Mã số thuế:

2802609128

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Dai Lo Le Loi, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾN LỘC
Mã số thuế:

2802608808

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, Thôn Quyết Thắng, Xã Quảng Thịnh , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Ngoc Sang, Quyet Thang Hamlet, Quang Thinh Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ACG TRƯỜNG SINH
Mã số thuế:

2802608646

Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Tan Loi Hamlet, Dong Tan Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mã số thuế:

2802606173

Địa chỉ: Lô 38, LK11, khu đô thị Đông Sơn, Phường An Hoạch , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 38, Lk11, Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TP. THANH HÓA
Mã số thuế:

2802605395

Địa chỉ: 09 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 09 Phan Chu Trinh, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP. THANH HÓA
Mã số thuế:

2802605349

Địa chỉ: 09 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 09 Phan Chu Trinh, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng, Môi Trường Và Du Lịch Hải Phong
Mã số thuế:

2802606198

Địa chỉ: 03/01 Đường Trần Nhật Duật, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 03/01, Tran Nhat Duat Street, Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-12-2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TP. THANH HÓA
Mã số thuế:

2802605444

Địa chỉ: 09 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 09 Phan Chu Trinh, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018