Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Mtv Hương Nguyễn
Mã số thuế:

2802813973

Địa chỉ: SN 70A Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 70a Le Quy Don, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Loan Nguyễn Th
Mã số thuế:

2802813959

Địa chỉ: SN 11 Lê Đình Chinh, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 11 Le Dinh Chinh, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Hữu Thiệu Th
Mã số thuế:

2802813934

Địa chỉ: SN 21/117 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 21/117 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Tuấn Anh Rc
Mã số thuế:

2802813860

Địa chỉ: SN 125 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 125 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Hữu Bình 55
Mã số thuế:

2802813878

Địa chỉ: SN 398 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 398 Tran Phu, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH 1tv Trịnh Dung
Mã số thuế:

2802813892

Địa chỉ: SN 24 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 24 Han Thuyen, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Huệ Thanh
Mã số thuế:

2802813885

Địa chỉ: SN 54 Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 54 Dinh Cong Trang, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Đặng Vân
Mã số thuế:

2802813839

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 8, Thieu Duong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Thùy Vân
Mã số thuế:

2802813571

Địa chỉ: SN 15 Đào Duy Từ, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 15 Dao Duy Tu, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển 84
Mã số thuế:

2802813469

Địa chỉ: Lô H10.2, MBQH 80, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot H10.2, MBQH 80, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Hồng Lê Th
Mã số thuế:

2802813130

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 9, Thieu Duong Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp