Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH HOÀI HOÀI TH
Mã số thuế:

2802906498

Địa chỉ: Lô 43, MBQH 4665, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 43, MBQH 4665, Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/12/2020

Công Ty TNHH Lan Anh Nguyễn Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802906473

Địa chỉ: Lô 14 - 19 MB 3037, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 14 - 19 MB 3037, Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Xuân Nam 789
Mã số thuế:

2802905409

Địa chỉ: Số nhà 02/87 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 02/87 Han Thuyen, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Inox 468
Mã số thuế:

2802905543

Địa chỉ: Số nhà 33/23 Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 33/23 Phan Boi Chau, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Phúc Anh 666
Mã số thuế:

2802905399

Địa chỉ: Số nhà 30/47 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 30/47 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Đũa Tre Nmh
Mã số thuế:

2802905092

Địa chỉ: Số nhà 06/47 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 06/47 Le Hong Phong, Ba Dinh Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp