Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Công Lực
Mã số thuế:

2802741824

Địa chỉ: Lô B124, MBQH 08, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot B124, MBQH 08, Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực & Giới Thiệu Việc Làm Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802739624

Địa chỉ: Lô C16, MBQH 2589, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot C16, MBQH 2589, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Act Miền Bắc
Mã số thuế:

2802738003

Địa chỉ: Lô 50, Liền kề 13, Khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 50, Lien Ke 13, Moi Dong Son Urban Area, An Hoach Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Solar Sông Mã
Mã số thuế:

2802738638

Địa chỉ: Số 413 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 413 Tran Hung Dao, Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Hoàng Nam
Mã số thuế:

2802732266

Địa chỉ: Số 38 Trương Hán Siêu, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 38 Truong Han Sieu, Dong Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Dv Tm Lê Vinh
Mã số thuế:

2802731128

Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Phu Quang Hamlet, Hoang Quang Commune, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Nông Nghiệp Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802725251

Địa chỉ: Lô 18 - Khu đô thị An Phú Hưng, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Lot 18, An Phu Hung Urban Area, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Lam Sơn Plus
Mã số thuế:

2802691891

Địa chỉ: Số nhà 113 đường Lê Vãn, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 113, Le Van Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-05-2019

Công Ty TNHH Đệ Nhất Ô Tô Thanh Hóa
Mã số thuế:

2802685591

Địa chỉ: Số 214 Nghĩa Sơn 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 214 Nghia Son 3, Tao Xuyen Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trung San
Mã số thuế:

2802685545

Địa chỉ: Số nhà 171 Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 171 Duong Dinh Nghe, Tan Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư, Tư Vấn Và Xây Dựng Thanh Sơn
Mã số thuế:

2802685577

Địa chỉ: Số 134B Đường Lương Hữu Khánh, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 134B, Luong Huu Khanh Street, Dong Ve Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Dvtm Hiền Hòa
Mã số thuế:

2802685584

Địa chỉ: Số nhà 56 Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 56 Dai Lo Le Loi, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đại Thanh
Mã số thuế:

2802683770

Địa chỉ: Tầng 9, số nhà 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 9th Floor, No 38a Dai Lo Le Loi, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp