Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THỊNH

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Thôn Châu Sơn, Xã Quảng Trường , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Chau Son Hamlet, Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 2802576200
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Quảng Xương
Người đại diện Nguyễn Bá Chớn
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Châu Sơn, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá
Delegate address Chau Son Hamlet, Quang Truong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính