Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Unicolors-ql

Ngày thành lập: 22-06-2018

Địa chỉ: Thôn Tri Hòa, Xã Quảng Phong, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Tri Hoa Hamlet, Quang Phong Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Mã số thuế 2802547746
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Unicolors-ql
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thanh Hoá
Người đại diện Nguyễn Hữu Quyền

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính