Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Quảng Bình- Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN HÀ PHƯƠNG
Mã số thuế:

2802556652

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công ty TNHH Hiệp Thanh
Mã số thuế:

2801536981

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Vang - Xã Quảng Bình - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Dong Vang Industrial Zone, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sắt, thép, gang (Producing iron, steel, pig-iron)

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-03-2010

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Y - Dược Tân Thảo
Mã số thuế:

2802325052

 Điện thoại:

(0237) 3731625

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Quảng Bình - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Hamlet 9, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-12-2015

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Anh Tiến
Mã số thuế:

2802274513

 Điện thoại:

0983.306.265

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Quảng Bình - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-04-2015

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Bắc
Mã số thuế:

2801758367

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Bắc, thôn 3 - Xã Quảng Bình - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Ngoc Bac, Hamlet 3, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15-12-2011

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nam Linh
Mã số thuế:

2801736317

 Điện thoại:

(0237) 3851406

Địa chỉ: Thôn 9 Cống Trúc - Xã Quảng Bình - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá
Address: 9 Cong Truc Hamlet, Quang Binh Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-10-2011