Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa

Công Ty TNHH An Thuận Vinh
Mã số thuế:

2802657435

Địa chỉ: Thôn An Toàn, Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá
Address: An Toan Hamlet, Quang Duc Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Đức, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-04-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NTT
Mã số thuế:

2802617295

Địa chỉ: Thôn Bất Động, Xã Quảng Ngọc , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Bat Dong Hamlet, Quang Ngoc Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH NHÂM ANH
Mã số thuế:

2802612473

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Nhâm, thôn Hiền Tây, Xã Quảng Lưu , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Pham Van Nham, Hien Tay Hamlet, Quang Luu Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU XUÂN LỘC
Mã số thuế:

2802611504

Địa chỉ: Thôn Bái Môn, Xã Quảng Văn , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Bai Mon Hamlet, Quang Van Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
Mã số thuế:

2802608974

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Quarter 2, Quang Xuong Town, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
Mã số thuế:

2802608935

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Quarter 2, Quang Xuong Town, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
Mã số thuế:

2802608981

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Quarter 2, Quang Xuong Town, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
Mã số thuế:

2802608967

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Quảng Xương , Huyện Quảng Xương , Thanh Hoá
Address: Quarter 2, Quang Xuong Town, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/12/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tổng Hợp Hưng Phát
Mã số thuế:

2802580302

Địa chỉ: Thôn Thuận, Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thuan Hamlet, Quang Nham Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 22-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Sen Hoa
Mã số thuế:

2802578215

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Uy Nam Hamlet, Quang Ngoc Commune, Quang Xuong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp