Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quan Sơn- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRUNG LIÊN
Mã số thuế:

2802544343

Địa chỉ: Khu Km 61, Xã Sơn Điện , Huyện Quan Sơn , Thanh Hoá
Address: Khu KM 61, Son Dien Commune, Quan Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp