Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quan Hóa- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH SXKD SỸ ĐẠT
Mã số thuế:

2802614664

Địa chỉ: Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn , Huyện Quan Hoá , Thanh Hoá
Address: Tai Giac Hamlet, Phu Son Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Chung Thủy
Mã số thuế:

2802553919

Địa chỉ: Bản Đồng Tâm, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Dong Tam Hamlet, Phu Nghiem Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-07-2018

Công Ty TNHH Công Nghiệp Đũa Hợp Thuận
Mã số thuế:

2802549736

Địa chỉ: Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Cham Hamlet, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH
Mã số thuế:

2802520293

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Nam Động , Huyện Quan Hoá , Thanh Hoá
Address: Chieng Hamlet, Nam Dong Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Động, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/01/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤTTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG LÂM SẢN HƯỜNG THÁI
Mã số thuế:

2802500064

Địa chỉ: Bản Sại, Xã Phú Lệ , Huyện Quan Hoá , Thanh Hoá
Address: Sai Hamlet, Phu Le Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24/11/2017

Công Ty TNHH Dvtm Thoa Thạo
Mã số thuế:

2802484292

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 5, Quan Hoa Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Hạnh Nguyễn
Mã số thuế:

2802426910

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bản Chăm - Xã Xuân Phú - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá
Address: Cong Nghiep Ban Cham Cluster, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23-11-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp