Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quan Hóa- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Sắt Thép Hồi Xuân
Mã số thuế:

2802835656

Địa chỉ: Khu Khằm, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu Kham, Hoi Xuan Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khôi Nguyên
Mã số thuế:

2802835649

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 2, Hoi Xuan Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Văn Trường
Mã số thuế:

2802832609

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 5, Hoi Xuan Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Dv & Tm Hoàng Anh
Mã số thuế:

2802832422

Địa chỉ: Khu Khằm, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu Kham, Hoi Xuan Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp (Forestry service activities)

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Tm Và Dv Thùy Tuấn Tú
Mã số thuế:

2802831531

Địa chỉ: Khu phố Hồi Xuân, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hoi Xuan Quarter, Hoi Xuan Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Doanh Lành
Mã số thuế:

2802808620

Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 4, Quan Hoa Town, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xuân Lâm
Mã số thuế:

2802781841

Địa chỉ: Bản Chăm, Cụm công nghiệp Xuân Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Cham Hamlet, Cong Nghiep Xuan Phu Cluster, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Cbls Đăng Dương
Mã số thuế:

2802725237

Địa chỉ: Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Cham Hamlet, Xuan Phu Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-05-2019

CÔNG TY TNHH SXKD SỸ ĐẠT
Mã số thuế:

2802614664

Địa chỉ: Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn , Huyện Quan Hoá , Thanh Hoá
Address: Tai Giac Hamlet, Phu Son Commune, Quan Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp