Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY VŨ
Mã số thuế:

2802616301

Địa chỉ: Thôn Duyên Hy, Xã Định Hưng , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Duyen Hy Hamlet, Dinh Hung Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Định Hưng, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG HÂN
Mã số thuế:

2802616220

Địa chỉ: Đường 217, xóm Thẳng, Xã Vĩnh Hùng , Huyện Vĩnh Lộc , Thanh Hoá
Address: Street 217, Thang Hamlet, Vinh Hung Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI TÍN 36
Mã số thuế:

2802615509

Địa chỉ: Tầng 2 số 238 Bào Ngoại, Phường Đông Hương , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: 2nd Floor So 238 Bao Ngoai, Dong Huong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT
Mã số thuế:

2802615322

Địa chỉ: SN 4B/56 Nguyễn Công Trứ, Phường Đông Sơn , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 4b/56 Nguyen Cong Tru, Dong Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế Bảo Linh
Mã số thuế:

2802609946

Địa chỉ: 7B/181 Đường Thành Thái, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Address: 7 B/181, Thanh Thai Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-01-2019

CÔNG TY TNHH LINH LOAN WINDOW
Mã số thuế:

2802614470

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Xuân Lộc , Huyện Triệu Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Xuan Loc Commune, Trieu Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Xuân Lộc, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI BÌNH
Mã số thuế:

2802614463

Địa chỉ: Lô 49 MB 2185 đường Thành Thái, khu phố Tân Long 1, Phường Hàm Rồng , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: Lot 49 Mb 2185, Thanh Thai Street, Tan Long 1 Quarter, Ham Rong Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/01/2019