Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DVTM HIỆP QUỐC
Mã số thuế:

2802618235

Địa chỉ: Thôn Văn Đức, Xã Yên Thịnh , Huyện Yên Định , Thanh Hoá
Address: Van Duc Hamlet, Yen Thinh Commune, Yen Dinh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG MAI 68
Mã số thuế:

2802618228

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quảng Phú , Huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá
Address: Hamlet 10, Quang Phu Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH KIỆT HUẾ
Mã số thuế:

2802618316

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tân Trường , Huyện Tĩnh Gia , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Tan Truong Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

2802618323

Địa chỉ: SN 39G Ngô Thì Nhậm, Phường Ngọc Trạo , Thành phố Thanh Hoá , Thanh Hoá
Address: No 39G Ngo Thi Nham, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18/01/2019