Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nông Cống- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TOAN HIỀN
Mã số thuế:

2802609791

Địa chỉ: Thôn Trung Yên, Xã Trường Sơn , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Trung Yen Hamlet, Truong Son Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH A.smart
Mã số thuế:

2802602161

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Thanh Son Hamlet, Trung Chinh Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-12-2018

CÔNG TY TNHH GIANG HUY - GH
Mã số thuế:

2802586833

Địa chỉ: Thôn Mỹ Phong, Xã Yên Mỹ , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: My Phong Hamlet, Yen My Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH ANH LỰC PHÁT
Mã số thuế:

2802586872

Địa chỉ: Thôn Lăng Thôn, Xã Vạn Thắng , Huyện Nông Cống , Thanh Hoá
Address: Lang Thon Hamlet, Van Thang Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12/12/2018

Công Ty TNHH Hoan Duy
Mã số thuế:

2802586858

Địa chỉ: Thôn Ngọ Thượng, Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ngo Thuong Hamlet, Thang Binh Commune, Nong Cong District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Xã Thăng Bình, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp