Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Như Thanh- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM 942
Mã số thuế:

2802579096

Địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, Xã Thanh Kỳ , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Thanh Xuan Hamlet, Thanh Ky Commune, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH 1TV ĐỨC CƯỜNG
Mã số thuế:

2802577028

Địa chỉ: Thôn Tân Long, Xã Yên Lạc , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Tan Long Hamlet, Yen Lac Commune, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Yên Lạc, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09/11/2018

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÁT - RC
Mã số thuế:

2802575454

Địa chỉ: Thôn Yên Trung, Xã Yên Thọ , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Yen Trung Hamlet, Yen Tho Commune, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHÚ LỘC
Mã số thuế:

2802561589

Địa chỉ: Khu phố Xuân Điền, Thị trấn Bến Sung , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Xuan Dien Quarter, Ben Sung Town, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại - Dv Tân Tiến
Mã số thuế:

2802549704

Địa chỉ: Số 702 khu phố Vĩnh Long 2, Thị Trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá
Address: No 702, Khu, Vinh Long 2 Street, Ben Sung Town, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2018

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG TUỆ LÂM
Mã số thuế:

2802544181

Địa chỉ: Thôn Quần Thọ, Xã Yên Thọ , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Quan Tho Hamlet, Yen Tho Commune, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04/06/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VUTRUX
Mã số thuế:

2802543822

Địa chỉ: Xóm Cầu Máng, Xã Hải Vân , Huyện Như Thanh , Thanh Hoá
Address: Cau Mang Hamlet, Hai Van Commune, Nhu Thanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Vân, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp