Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH KHẮC HẠNH
Mã số thuế:

2802581881

Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Thúy Sơn , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Address: Ngoc Son Hamlet, Thuy Son Commune, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG LINH
Mã số thuế:

2802578906

Địa chỉ: SN 328, đường Phố Cống, Phố Nguyễn Trãi, Thị trấn Ngọc Lặc , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Address: No 328, Duong, Cong Street, Nguyen Trai Street, Ngoc Lac Town, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH NGỌC LẶC
Mã số thuế:

2802579018

Địa chỉ: Phố Nguyễn Trãi, Thị trấn Ngọc Lặc , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Address: Nguyen Trai Street, Ngoc Lac Town, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH CHÂN THIỆN MỸ
Mã số thuế:

2802575260

Địa chỉ: Phố 1, Xã Quang Trung , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Address: Street 1, Quang Trung Commune, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH NƯỚC TẨY RỬA CÔNG HƯNG
Mã số thuế:

2802572622

Địa chỉ: Thôn Quang Tọa, Xã Quang Trung , Huyện Ngọc Lặc , Thanh Hoá
Address: Quang Toa Hamlet, Quang Trung Commune, Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp