Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nga Sơn- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Ngân Khương
Mã số thuế:

2802620629

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Thanh Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25-01-2019

Công Ty TNHH Nhà Sách Nhân Dân
Mã số thuế:

2802615410

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Yen Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV HOPE
Mã số thuế:

2802609590

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Yên , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Yen Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LINKTECH
Mã số thuế:

2802602154

Địa chỉ: Thôn Thắng Thịnh, Xã Nga Hưng , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Thang Thinh Hamlet, Nga Hung Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG HẢI
Mã số thuế:

2802588206

Địa chỉ: xóm 04, Xã Nga Hưng , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 04, Nga Hung Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Tấn Lộc
Mã số thuế:

2802582998

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 5, Nga Thai Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN HẢO
Mã số thuế:

2802572742

Địa chỉ: Số nhà 245 Tiểu khu Ba Đình 1, Thị trấn Nga Sơn , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: No 245 Tieu Khu Ba Dinh 1, Nga Son Town, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH DV & TM SONG ANH
Mã số thuế:

2802571139

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nga Mỹ , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Hamlet 4, Nga My Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MẠNH DŨNG TL
Mã số thuế:

2802569838

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Dũng, xóm 2, Xã Nga Mỹ , Huyện Nga Sơn , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Nguyen Xuan Dung, Hamlet 2, Nga My Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 16/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp