Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mường Lát- Thanh Hóa

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609544

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609512

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN MƯỜNG LÁT
Mã số thuế:

2802609537

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MIỀN TÂY
Mã số thuế:

2802573633

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG LINH
Mã số thuế:

2802466247

 Điện thoại:

0888.193.567

Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Quang, khu 2, Thị trấn Mường Lát , Huyện Mường Lát , Thanh Hoá
Address: Nha Ong Luong Van Quang, Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13/06/2017

Công Ty TNHH Tm Sơn Hà
Mã số thuế:

2802456094

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08-05-2017

CÔNG TY TNHH DŨNG BÂN
Mã số thuế:

2802410741

 Điện thoại:

0982671980; 02373688888

Địa chỉ: Bản Na Tao, Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá
Address: Na Tao Hamlet, Pu Nhi Commune, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Pù Nhi, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 05/07/2016

Công Ty Cổ Phần Gkn Thanh Tâm
Mã số thuế:

2802383103

 Điện thoại:

0917.279.234

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá
Address: Khu 2, Muong Lat Town, Muong Lat District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 01-02-2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp