Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lang Chánh- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Tuấn Thủy Lang Chánh
Mã số thuế:

2802564886

Địa chỉ: Phố Lê Lai, đường 530, Thị Trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Le Lai Street, Street 530, Lang Chanh Town, Lang Chanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Xanh Kiseki
Mã số thuế:

2802563748

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bãi Bùi , Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Cong Nghiep Bai Bui Cluster, Quang Hien Commune, Lang Chanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 18-09-2018

Công Ty TNHH Bảo Vương Minh
Mã số thuế:

2802532482

Địa chỉ: Bản Giàng, Xã Trí Nang, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Giang Hamlet, Tri Nang Commune, Lang Chanh District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trí Nang, Huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp