Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa

Văn Phòng Đại Diện Tại Thanh Hóa - Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Lắp Thăng Long
Mã số thuế:

0106805131-001

 Điện thoại:

0965.567.136

Địa chỉ: Thôn Thanh Bình - Xã Hoằng Xuyên - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Thanh Binh Hamlet, Hoang Xuyen Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 20-11-2015

Doanh nghiệp tư nhân Dũng Bằng
Mã số thuế:

2801589292

 Điện thoại:

0989.368.605

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Thanh Bằng xóm Thanh Bình - Xã Hoằng Xuyên - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Tai Nha Ong Le Thanh Bang, Thanh Binh Hamlet, Hoang Xuyen Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 24-08-2010

UBND xã Hoằng Xuyên
Mã số thuế:

2801340058

 Điện thoại:

(0237) 3214503

Địa chỉ: Thôn Nga Bình - xã Hoằng Xuyên - Huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá
Address: Nga Binh Hamlet, Hoang Xuyen Commune, Hoang Hoa District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 17-04-2009